Výročné správy
Predbežné vyhlásenie
Kódex
 
Profil spoločnosti
Montážna činnosť

 Montážna činnosť sa zameriava najmä na: 

 •  montážne práce vlastných resp. dodaných oceľových konštrukcií, strojov a  technologických  zariadení
 •  výroba a dodávka technologických celkov (zváranie MAG, MIG, WIG a zváranie obalenou  elektródou)
 •  generálne opravy veľkostrojov (zakladače, skladkové stroje, pásové dopravníky, atď.)
 •  montáž a dodávka potrubných rozvodov (voda, para, plyn)
 •  zváračské a montážne práce

Medzi  naše referencie patria:

 • montáž  oceľovej konštrukcie kotolne ELKV Lund, Švédsko
 • výroba oceľovej konštrukcie stĺpov do výšky 25 m, montáž celej dopravnej trasy v EPO Poříčí
 • montáž oceľovej konštrukcie hál a internej technológie v Nórsku
 • výroba oceľovej konštrukcie miešadiel pre bioplynové stanice pre firmu Bioproject
 • výroba a montáž oceľovej konštrukcie hál, výroba a montáž konštrukcie potrubných mostov a plošín vo Švédsku
 • výroba a montáž oceľových konštrukcií a potrubných rozvodov pre 3. a 4. blok Jadrovej elektrárne Mochovce
 • rozšírenie diaľničného mosta diaľnice E6 Julsrud, Nórsko
 •  výroba a  montáž najväčších nádrží na výrobu bioplynu v Dedelowe, Nemecko  pre firmu ENTEC GmbH   Nauen, Nemecko
 •  výroba a montáž mostných nosníkova montážne práce pre elektráreň, Atény,  Grécko
 •  montáž plošín pre automobilku TOYOTA, Kolín, Česká republika
 •  montáž oceľovej konštrukcie pre automobilku PEGEUOT, Trnava, Slovensko
 •  demontáž, premiestňovanie a montáž strojov pre firmu Bekaert Hlohovec a.s.,  Hlohovec
 •  výroba a montáž oceľovej konštrukcie zábavného centra MAX, Trenčín, Slovensko
 •  montáž oceľovej konštrukcie pre KIA MOTORS SLOVAKIA a.s., Žilina, Slovensko
 •  montáž oceľovej konštrukcie pre firmu CINETIC SERVICE, Francúzsko
 •  výroba a montáž rúrového vedenia, schodiska a plošín pre firmu MAWERA GmbH v Taliansku, Rakúsko, Nemecko
 •  výroba a montáž mostu v DT Vyhybkárne, Krásny les, Prostejov, Česká republika
 •  výroba a montáž oceľovej konštrukcie pre firmu SCALDIS SA, Francúzsko
 •  výroba oceľových konštrukcií pre firmu Vítkovice-ENVI, Česká republika
 •  výroba a montáž oceľovej konštrukcie a dopravníkov pre firmu SOLEM, Francúzsko
 •  demontážne a montážne práce pre firmu Bis Czech, Česká republika
 •  výroba a montáž oceľovej konštrukcie VZT plošín, reklamných pútačov pre firmu Keraming a.s., Trenčín
 •  montážne práce pre firmu MOGET TRADE, s.r.o., Česká republika

  
 
Strojárska výroba
 • strojné opracovanie odliatkov a súčiastok – frézovanie, sústruženie, brúsenie, hobľovanie HD12B/4000,  tepelné spracovanie  výroba ozubenia : priame do modulu M7, šikmé, šnekové, reťazové  max .do Ø 580 mm brúsenie ozubenia – priame, šikmé, od M1,5 do M10max. do Ø 315 mm 
 • generálne a  stredné opravy kovoobrábacích strojov, zariadení a technologických celkov
 • výroba dielov pre priemyselné stroje a zariadenia
 • zváračské a zámočnícke práce - výroba zábradlia, schodísk, pomôcok, prípravkov atď.
 • delenie profilového materiálu pásovou pílou typu ARG450, max. rezný prierez 600x450 mm
 • Vypaľovanie výpalkov z plechu - plazmou FOR CUT 100 a autogénom typ PROXIMA 30/120 s kapacitou pálenia plechov P50x3000-12000
 • ohýbanie materiálu 4/2000
 • zákazková činnosť

Sample Image    Sample Image
 
Stavebná činnosť

Stavebná činnosť tvorí približne 20% celkových aktivít firmy MOGET a.s. V oblasti stavebnej produkcie je firma MOGET a.s. schopná plniť funkciu hlavného dodávateľa stavby so zameraním na:

 •  výstavbu rodinných domov na kľúč
 •  rekonštrukciu obytných a neobytných budov

Sample Image   Sample Image

Z doteraz realizovaných zákaziek uvádzame hlavne tieto:

 •   výstavba bezbariérového bytového bloku v Čadci
 •   výstavba nákupného strediska v ČR – Karlových Varoch
 •   rekonštrukcia administratívnej budovy – exteriéry a interiéry Hydronika a.s., Bratislava - Petržalka
 •   výstavba rodinných domov na kľúč Bratislava – Jarovce v rokoch
 •   výstavba supermarketu Jednota, s.d., Čadca
 •   výstavba autosalónu a autoservisu Devínska Nová Ves, Bratislava v rokoch 2003-2004
 •   výstavba rodinného domu na kľúč v Devínskej Novej Vsi, Bratislava
 •   výstavba rodinného domu na kluč v Budatíne, Žilina
 

MOGET a.s. Vyrobil CBsoft, s.r.o., Powered by Joomla!