Montážna činnosť
Strojárska výroba
Stavebná činnosť
 
Strojárska výroba
  • strojné opracovanie odliatkov a súčiastok – frézovanie, sústruženie, brúsenie, hobľovanie HD12B/4000,  tepelné spracovanie  výroba ozubenia : priame do modulu M7, šikmé, šnekové, reťazové  max .do Ø 580 mm brúsenie ozubenia – priame, šikmé, od M1,5 do M10max. do Ø 315 mm 
  • generálne a  stredné opravy kovoobrábacích strojov, zariadení a technologických celkov
  • výroba dielov pre priemyselné stroje a zariadenia
  • zváračské a zámočnícke práce - výroba zábradlia, schodísk, pomôcok, prípravkov atď.
  • delenie profilového materiálu pásovou pílou typu ARG450, max. rezný prierez 600x450 mm
  • Vypaľovanie výpalkov z plechu - plazmou FOR CUT 100 a autogénom typ PROXIMA 30/120 s kapacitou pálenia plechov P50x3000-12000
  • ohýbanie materiálu 4/2000
  • zákazková činnosť

Sample Image    Sample Image
 

MOGET a.s. Vyrobil CBsoft, s.r.o., Powered by Joomla!