Montážna činnosť
Strojárska výroba
Stavebná činnosť
 
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie hál, potrubných mostov a plošín vo Švédsku
  • výroba a montáž oceľovej konštrukcie haly vysokej 10,5 m s náterom
  • výroba a montáž haly vysokej 24 m časť s náterom a časť pozinkovaná
  • výroba a montáž garáže vysokej 14 m s náterom
  • výroba a montáž dvoch konštrukcií potrubných mostov zinkovaných, s natieranými podperami vo výške 10,6 m
  • výroba a montáž konštrukcie interných a externých plošín so schodiskami

  

  

Termín realizácie : 2011 - 2012

 

MOGET a.s. Vyrobil CBsoft, s.r.o., Powered by Joomla!