Základom systému riadenia v spoločnosti je

  • systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 v odboroch strojovo-technologickej montáže, montážne, zváračské a zámočnícke práce so zohľadnením vyšších požiadaviek na kvalitu zvárania podľa STN EN ISO 3834-2
  • certifikácia systému riadenia výroby podľa EN 1090-2 s triedou zhotovenie EXC1, EXC2, EXC3, EXC4 v odboroch oceľovej konštrukcie občianske priemyselné a inžinierske stavby s kontrolou procesu výroby v súlade s EN1090-1 + A1
  • certifikácia systému riadenia montáže podľa EN 1090-2: 2019 s triedou zhotovenie EXC1, EXC2, EXC3, EXC4 v odboroch oceľovej konštrukcie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb