Spoločnosť Moget, a.s. vznikla v roku 1992. Od svojho vzniku realizovala významné investície pre partnerov na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Francúzsko. Získala si priazeň partnerov, pre ktorých vykonáva investície v období celého roka napr. Vítkovice, Ostrava, Bekaert Hlohovec a.s., Hlohovec.

Spoločnosť Moget, a.s. vykonáva:

  • výrobnú činnosť
  • montážnu činnosť
  • stavebnú činnosť

Je držiteľom certifikátu QS 686 (Systém kvality), ktorý akceptuje požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 pre strojárensko-technologické montážne, montážne, zváračské a zámočnícke práce. Vlastní tiež certifikát pre zváranie podľa normy STN EN ISO 3834-2, certifikát na výrobu oceľových konštrukcií podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011 a certifikát na montáž oceľových konštrukcií podľa STN EN 1090-2: 2019, čl.9