Spoločnosť MOGET a.s. pôsobí v segmente oceľové konštrukcie pre energetiku v obore tepelných elektrární a jadrových elektrární. V odbore jadrovej elektrárne má spoločnosť MOGET a.s. zrealizovanú stavbu MO34, objekt 800 / 1-02 dostavba bloku 3. a 4. JE Mochovce.

V súčasnosti MOGET a.s. spolupracuje s významnými partnermi ako je Foster Wheeler Energi AB, Andritz Oy a Valmet Technologies Oy v oblasti montáže oceľovej konštrukcie kotolní a obslužných oceľových hál.