ZAKLADAČE, SKLÁDKOVÉ STROJE, PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Od roku 1994 spoločnosť MOGET a.s. spolupracovala so spoločnosťou PRODECO a.s. v severných Čechách (Bílina, Most, Tušimice), kde realizovala generálne opravy zakladačov, bagrov, technologického zariadenia pre úpravňu uhlia vrátane dopravníkov a presýpacích staníc.

V roku 2009 pre spoločnosť PRODECO a.s. realizovala výmenu a montáž drviča na úpravni uhlia, vrátane dopravníkov a výsypiek v Tušimiciach a v roku 2010 vykonala generálnu opravu bagra K10000 v Bíline.

Posledná zákazka bola realizovaná v Kosove pri generálnej oprave zakladača A2RsB 4400.60.